Lineaire hypotheek

Dit is de meest eenvoudige hypotheekvorm die er bestaat. Elke periode, dit kan een maand, kwartaal of jaar zijn, wordt gedurende de looptijd een vast bedrag afgelost. Deze aflossing is zo opgebouwd dat gedurende de looptijd, de lening lineair wordt afgelost. Bij een lineaire hypotheek van €300.000,- wordt gedurende 30 jaar elk jaar €10.000,- afgelost. Er moet alleen rente worden voldaan over de restant schuld. Het eerste termijnbedrag is bij deze vorm het hoogst en daalt elke periode.

Wat zijn de voordelen?
Wanneer u snel een kapitaal op wilt bouwen of een schuld wenst af te lossen, is een lineaire hypotheek interessant.

Wat zijn de nadelen?
Doordat u snel aflost hoeft u steeds minder rente te betalen. Daardoor profiteert u steeds minder van het fiscale voordeel.

Voor wie?
Een lineaire hypotheek is interessant voor mensen die op termijn hun inkomen zien dalen en snel de hypotheekschuld willen verlagen. Dit zijn meestal mensen met een hoog inkomen bij wie de VUT- of pensioenregeling nadert.

En in het nieuwe belastingplan?
Deze hypotheekvorm geeft in feite geen extra beperkingen of mogelijkheden bij het nieuwe belastingplan.

Heeft u vragen over de lineaire hypotheek? Bel naar 020 - 667 41 57 of vul het contactformulier in.