Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een flexibel krediet dat gezien kan worden als een financiële reserve die voortdurend tot uw beschikking staat. Door middel van een financieringsaanvraag kunt u aangeven over welke limiet u wilt gaan beschikken. Binnen deze limiet heeft u geheel de vrije hand, er is er de mogelijkheid om geld op te nemen tot aan de limiet. Verder kunt u geheel boetevrij inlossen op het krediet om zo de looptijd te verkorten of om een reserve op te bouwen en die eventueel later weer te gebruiken. Door deze eenvoudige en flexibele opzet van inlossing en opname zal de rente en dus ook het aflossingsdeel voor het krediet per maand verschillend zijn.

Er is de mogelijkheid om alleen rente te betalen waarbij de theoretische looptijd niet te bepalen is. Verder kunnen de maandtermijnen doorgaans beperkt worden tot 2% van de kredietlimiet. Als u bijvoorbeeld €10.000,- leent in de vorm van een doorlopend krediet met een maandtermijn van 2% van de limiet betaalt u per maand een vast bedrag van €200,- aan rente en aflossing. Het rentegedeelte wordt bepaald door het gemiddelde werkelijke saldo van de afgelopen maand. Het aflossingsgedeelte is het verschil tussen de maandtermijn en het in rekening gebrachte rentebedrag. De theoretische looptijd van het krediet is onder andere afhankelijk van het rentepercentage en gekozen opties voor de bescherming van uw krediet.

Kenmerken
U spreekt een kredietlimiet af waarover u een vast percentage per maand betaalt aan rente en aflossing. Gebruikelijke percentage is 2% per maand.
De rente is variabel.
Op basis van individueel maatwerk zijn in bepaalde situaties afwijkende afspraken te maken omtrent maandlasten, looptijd of voorwaarden. Zie Maatwerk krediet.

Voordelen
Afgeloste bedragen kunt u weer eenvoudig opnemen. U mag boetevrij aflossen.
Rente is relatief laag.

Nadelen
Doordat u de afgeloste bedragen ook weer boetevrij mag opnemen is de looptijd moeilijk vast te stellen.

Handig voor:
Uitgaven waarbij vooraf niet bekend is hoeveel geld u nodig heeft zoals bijvoorbeeld een verbouwing of tuinaanleg. Of om gewoon geld achter de hand te hebben.